Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obiležava se svakog 1.decembra od 1988.godine. To je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a, pruže podršku ljudima koji žive sa HIV-om i da se sjete onih koji su izgubili bitku sa ovom opakom bolešću. Cilj radionice je bio da se poveća stepen znanja o HIV-u, korisnici su upoznati sa razlikom izmedju HIVa i AIDSa, načinima prenošenja, stadijumima i simptomima, testiranju i ljekovima. Metodom diskusije korisnici su razgovarali o rizicima vezanim za ovu polno prenosivu bolest. Nakon prezentacije i diskusije korisnici su radili unaprijed pripremljen test tvrdnji, koji smo zajedno pojašnjavali.

Posjeta Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

IMG 9de371605a31e01280b4d8c7b68dffdf VPredsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović i članovi Odbora Nikola Divanović i Boris Mugoša posjetili su JUCentar ,,Ljubović”. Povod za posjetu je obilježavanje međunarodnog dana djeteta.
Ovom prilikom, Predsjednik Odbora Suad Numanović, naglasio je da je neophodno jačati međuinstitucionalnu saradnju na državnom i lokalnom nivou u cilju rješavanja problema maloljetničke delinkvencije, a posebno u oblasti prevencije.
Članovi Odbora istakli su i da je neophodno naći sistemsko rješenje, kako bi se stvorili uslovi da se pojača nadzor nad djecom, koja napuste ustanovu, kao i da im se pruži veći stepen podrške.
Nakon završenog sastanka, članovi Odbora obišli su prostorije u kojima borave djeca, razgovarali sa njima i uvjerili se o adekvatnim uslovima njihovog boravka.

Interaktivna radionica,,Prvo predstavljanje poslodavcu"

Po planiranom programu nakon periodičnih savjetovanja korisnika, u cilju zapošljavanja, sa korisnicima se odvijala interaktivna radionica sa ciljanom temom ,,Prvo predstavljanje poslodavcu". Korisnici su simulacijom predstavljali sebe kao kandidata za posao (podučeni iz ponuđenog materijala gdje su odgovarali na pitanja). Tokom simulacije tema se proširila na vizuelno predstavljanje i njegov značaj, a nakon toga značaj verbalne komunikacije. Korisnicima ukazano na vezu sa prethodnim edukativnim radionicma ,,Govor tijela" i ,,Ljubaznost" , kao i značaj da li oni to prepoznaju.

Posjeta stonoteniskom klubu “SPIN Institut Konfucije “ Podgorica

spin 031118Korisnici naše ustanove u pratnji vaspitnog osoblja dana 03.11.2018 godine obišli su stonoteniski klubu “SPIN Institut Konfucije “ Podgorica. Tom prilikom od strane g-dina Nenada Raičevića upoznati su sa osnovnim tehnikama stonog tenisa i uručen im je poklon u vidu opreme za ping pong. Takođe, dogovoreno je da se našim korisnicima, kod kojih se procijeni da imaju talenta za ovaj vid spotrske aktivnosti, obezbijedi stručna podrška i treninzi od strane ovog kluba. Ovim putem želimo da istaknemo da je ovo nastavak uspješne saradnje sa klubom koji nas je i ranije, kao i sada podržavao u našim nastojanjima da korisnicima omogućimo da razvijaju sportski duh i da kroz takmičenje steknu mogućnost da upoznaju svoje vršnjake.

Studentska praksa u ,,Ljuboviću“

IMG 9cfba281986e460176f0704882ef6012 VJU Centar "Ljubović" je ove godine potpisao memorandum sa Fakultetom političkih nauka, za obavljanje prakse studenata tog fakulteta, u našoj instituciji.
Prva grupa studenata druge godine, smjera Socijalna politika i socijalni rad, će u perodu od 20 , biti uključena u aktivnosti naše institucije. Četiri studentkinje - Belmina Hasanagić, Milica Perović, Jovana Damjanović i Selma Muradbašić, su u proteklih dvije nedelje, imale priliku da se upoznaju da radom naše institucije, osnovnim pravilima i načinom rada sa korisnicima, kao i brojnim sadržajima i vaninstitucionalnim aktivnostima koje pružamo našim korisnicima.
Uvijek smo otvoreni za saradnju, naročito kada su u pitanju mladi ljudi, voljni i motivisani, da nauče kako se određene stvari odvijaju u praksi, kroz rad naše institucije

Interaktivna radionica na temu porodice i porodičnih odnosa

44633257 1077019012458760 504223851970822144 nKorisnici smještaja JU Centra ,,Ljubović” su pripremani za motivaciju sa aktivnim učešćem na radionici na temu porodice i porodičnih odnosa. Nakon izlaganja predavača o različitim tipovima porodica i brojnim vrstama porodičnih problema, uz panel prezentaciju, korisnici su imali izlaganje o svojim iskustvima iz domena porodičnih odnosa. Cilj radionice je bio identifikovanje problema sa kojim se korisnik suočavao i suočava i danas, kako bi na konstruktivan način počeo da prevazilazi nataložene probleme.

Jezik

Pretraga