SARADNJA SA NVO JUVENTAS

IMG 714fc592e030d6cbf626602143562c20 VU okviru redovnih aktivnosti koji su sastavni dio tretmana korisnika naše ustanove, osim radionica i predavanja na različite, prvenstveno teme edukativnog karaktera, koje realizuju stručni radnici ustanove, poseban dio odnosi se i na saradnju sa relevantnim ustanovama i NVO sektorom.
Dana 11.03.2019. godine počela je u našoj ustanovi realizacija projekta “Prevencija zloupotrebe droga među korisnicima JU Centra “Ljubovi攓. Ovaj projekat finansiran je od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, a sprovodimo ga u saradnji sa NVO „Juventas“. Do sada su održane dvije radionice. Prva je osmišljena na način da se djeca upoznaju sa edukatorima i ujedno dobiju priliku da se predstave i otvoreno porazgovaraju o ličnim problemima i izazovima. Korisnici su upoznati sa sadržajem planiranog seta radionica, kojih je će biti osam. Druga radionica je održana 18. 03. 2019. godine bila je na temu zloupotrebe droga i posledicama takvog ponašanja, kada su korisnici imali prilike da porazgovaraju sa gostom, bivšim zavisnikom.
Aktivnosti predviđene projektom se odnose na informativno-edukativne radionice, vođene od strane NVO „Juventas“ i trajaće 2 mjeseca, kao i radionice sa psihijatrom, od strane JU Centra „Ljubović“, u trajanju od 3 mjeseca, a kao završna aktivnost planiran je izlet sa korisnicima Centra.
Smatramo da je ovakav vid edukacije, kao i saradnje sa predstavnicima NVO sektora veoma značajan za ustanovu i naše korisnike i nadamo se da ćemo imati mogućnosti da i u budućnosti sarađujemo sa njima, kao i drugim relevantnim ustanovama koje imaju mogućnost da ponude sadržaje koji će biti od značaja za naše korisnike.

8.Mart

U Centru ,,Ljubović“ se redovno obilježava svaki značajan datum. Ovoga puta puta kroz dekoraciju korisnog prostora korisnici su iskazali i svoju kretivnost povodom praznika 8.Mart. Oni su u centru zbivanja oslikali žensku figuru, koja moze biti: majka,sestra,tetka, prijateljica...
Takođe nekima je ovo bio prigodan poklon povodom praznika.

Porodica kao životna vrijednost

Korisnici su aktivno ucestvovali u psiholoskoj radionici ciji je cilj bio rad na porodicnom identitetu i porodicnim odnosima, podsticanju korisnika da roditeljima saopstavaju sopstvene potrebe sto doprinosi njihovom boljem medjusobnom razumijevanju (razgovor o izjavama roditelja koje zbunjuju djecu, porukama koje djeca salju roditeljima, ocekivanjima roditelja u vezi promjene ponašanja djeteta), razumijevanje roditeljskih postupaka i granica koje roditelji postavljaju, otkrivanje sopstvenih zelja i ocekivanja od roditelja.

Savjetodavni klub Ljubović -Tema : Osjećanje

U okviru "Savjetodavnog kluba Ljubovic" korisnici su aktivno ucestvovali u psiholoskoj radionici ciji je cilj bio izgradjivanje recnika za izrazavanje osjecanja, podsticanje razgovora o osjecanjima, podrska u prepoznavanju i imenovanju osjecanja, prihvatanje i postovanje osjecanja - kod sebe i drugih kako bismo se osjecali prihvaceni i sigurni, pronalazenje nacina da se osjecanja izraze na primjeren nacin.

DONACIJA BIBLOTEKE I ČITAONICE IZ HERCEG-NOVOG

jugbhn 210119NVO „ Građanska alijansa“ nastavila je aktivnost doniranja knjiga ustanovama socijalne i dječije zaštite. U sklopu te akcije realizovana je donacija „Gradske biblioteke i čitaonice“ grada Herceg-Novog. .Zaposleni u toj ustanovi donirali su oko 250 naslova JU Centru „ Ljubović“. Ova značajna donacija upotpuniće sadržaj biblioteke koja postoji u našoj ustanovi i koja daje mogućnost da se naši korisnici upoznaju sa novim sadržajima.
Koristimo priliku da se zahvalimo na ovom značajnom poklonu i da podržimo ovu akciju.

UNICEF

U organizaciji UNICEF-a za Crnu Goru u našoj ustanovi su u periodu od 17. 12. do 27. 12. 2018. god. održane kreativne radionice. Tema ovih radionica je bila izrada novogodišnjih ukrasa: čestitki, dekoracije za enterijer, novogodišnji stoni i zidni aranžamani, kao i novogodišnjih ukrasa za jelke i dr.. Inače ovaj set radionica, sa ciljem uključivanja korisniika JU Centra „ Ljubović“ je uobičajena aktivnost u ovom periodu godine, prije Novogodišnjih i Božićnih praznika.
Naši korisnici su pokazali veliku zainteresovanost za rad, a u tome su imali veliku podršku zaposlenih u UNICEF-u, kao i svojih vaspitača. Krajnja aktivnost je bila organizovanje Novogodišnjeg bazara u našoj ustanovi, na kome je bilo izloženo sve ono što je izrađeno na radionicama. Bazar je bio prodajnog karaktera, tako da su naši korisnici uspjeli da „zarade“ novac, koji će biti iskorišćen za njihove potrebe.
Dana, 28. 12. 2018. god. ustanovu je posjetio gospodin Osama Makavi Kogali šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru sa svojim saradnicima. Tom prilikom organizovano je i druženje sa korisnicima i zaposlenima. Korisnici tu priliku iskoristili da se zahvale na pažnji koja im je ukazana realizacijom ove aktivnosti, a čitali su isvoje novogodišnje želje i planove. Naši gosti iz UNICEF-a su pažljivo slušali šta naši korisnici žele i planiraju u novoj godini, tako da su neke od tih želja ispunili našoj djeci. Kupljeni su rekviziti za sportske aktivnosti, koje se organizuju u našoj ustanovi, dresovi, pa čak i akustična gitara, koju je poželio jedan naš korisnik. Nakon toga je održan ručak, koji je takođe obezbijedio UNICEF i nastavljeno je druženje.
Koristimo priliku da se zahvalimo našim partnerima iz UNICEF-a , što su još jednom pokazali veliku zainteresovanost za našu ustanovu, odnosno, naše korisnike i nadamo se da ćemo i budućnosti nastaviti i više nego uspješnu saradnju.