SERTIFIKAT MENADŽMENT SISTEMA JU Centar Ljubovic

JU Centar ,,Ljubović“ je uspješno prošao proces sertifikacije za standard: ISO 9001:2015. Sertifikaciona provjera obuhvatila je pregled i analizu sistemske dokumentacije, provjeru procesa i aktivnosti u organizaciji, kao i usaglašenost sa zahtjevima EU standarda, našim zakonskim zahtjevima i dokumentacijom Sistema. U skladu sa tim ISOCERT sp. zo.o. sp.k. potvrđuje da je sertifikovana organizacija, tj. JU Centar ,,Ljubović“  implementirala i da koristi menadžment sistem zadovoljavajući zahteve: ISO 9001:2015

Ju Lubovic 9 2021 ENG1 01Ju Lubovic 9 2021 SRP1 01

OBAVJEŠTENJE POVODOM PRIVREMENIH PREPORUKA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE, OD 26.08.2021. GODINE, ZA POSTUPANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE U DOMOVIMA ZA KOLEKTIVNI SMJEŠTAJ RADI SPREČAVANJA I SUZBIJANJA EPIDEMIJE

Posjete korisnicima

Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetioc ima:

-dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije, a ne više od 180 dana od vakcinacije,

-negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h,

-dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.

Omogućene su posjete korisnicima u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga. Korisnici kod izlaska u spoljašnje prostore nose masku. Posjete su ograničenog trajanja, te se organizuju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.

Posjetioci imaju obavezu da cijelo vrijeme nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.).

Osobe kojima je izrečena mjera karantina (samoizolacije), utvrđena infekcija uzrokovana SARS CoV2 ili imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu.

Korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije (karantina) ili izolacije, ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružaoc usluge, dok posjetioci sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.

PROSLAVA BAJRAMA U JU CENTRU LJUBOVIĆ

U JU Centru „Ljubović“ obilježen je vjerski praznik Bajram. U skladu sa tradicijom, praznik je obilježen na način što su svi, a ne samo korisnci islamske vjeroispovijesti upoznati sa značenjem ovog praznika, kao i sa običajima koji ga prate, a u ustanovi je organizovana skromna proslava u skladu sa tim običajima. Suština proslave je, između ostalog, da se dani praznika provedu u miru i lijepom druženju, kao i mogućnost da korisnici kroz svoj vjerski identitet njeguju tradiciju.

POSJETA PREDSTAVNIKA STRUČNE SLUŽBE VIŠEG SUDA U PODGORICI

210721 1302JU Centar ,,Ljubović“ u sklopu sveobuhvatnih aktivnosti u radu sa  korisnicima, redovno izvještava nadležne institucije, sa kojima sarađuje, o proteku tretmana svakog pojedinog djeteta, smještenog u ustanovi. Takođe, u skladu sa Zakonom i predstavnici Stručnih službi redovno obilaze maloljetne učinioce krivičnih djela, koji su smješteni odlukama nadležnih sudova. Njihov zadatak je takođe da prete izvršenje vaspitnih mjera i izvještavaju sudije o rezultatima i promjenama prilikom sprovođenja tih mjera.

U skladu sa navedenim dana 21.07.2021. godine posjetili su nas predstavnici Višeg suda u Podgorici i Stručne službe ovog suda, sa kojima imamo odličnu saradnju. Ovom prilikom je još jednom potvrđeno da smo u dijelu stručne procjene i izvještavanja o korisnicima usaglašeni u najvećoj mogućoj mjeri, što dokazuje obostranu posvećenost radu sa djecom u njihovom najboljen interesu.

SARADNJA SA JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA

smartDana, 15. 06. 2021. godine u našoj ustanovi realizovan je sistematski pregled korisnika. Ova aktivnost je rezultat nastavka višegodišnje uspješne saradnje naše ustanove sa JZU Dom zdravja u Podgorici. Naime, u našoj ustanovi se smještaju djeca i mladi, koji često nemaju regulisano zdravsteno osiguranje, a razlozi za to su različiti. Takođe i zdravstveni problemi naših korisnika su poslednjih godina raznovrsni i sve složeniji i zahtijevaju naš maksimalni angažman i dodatni napor, kako bi se ova oblast tretmana uspješno realizovala. Dobijanje uputa, propisivanje recepata i druge aktivnosti su otežane, jer korisnici dolaze iz različitih opština u kojima imaju svoje izabrane ljekare i izabrane pedijatre, pa to dodatno otežava obezbijeđivanje uputa za specijalističke preglede i recepata za propisanu terapiju.


Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva i zaposlenih u Domu zdravlja u Podgorici, uspjeli smo da obezbijedimo redovne sistematske preglede za korisnike naših usluga, tačnije jednog izabranog ljekara za sve korisnike. Ova činjenca će olakšati u velikoj mjeri pristup zdravstvenim uslugama i skratiti vrijeme, odnosno, ubrzati postupak eventualnog liječenja i pravovremene reakcije u slučaju neodložnih zdravstvenih intervencija. Želimo da istaknemo posebnu zahvalnost načelniku pedijatrije dr Momčilu Vukčeviću, kao i medicinskoj sestri Sonji Dobrović, koji su timski obavili pregled naših korisnika, i nadamo se nastavku uspješne saradnje sa zdravstvenom ustanovom u kojoj rade.

SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

bonitetne2021

Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u savremenom poslovnom svijetu i koriste se kao valjana provjera cjelokupnog poslovanja jednog poslovnog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije, koja obuhvata cjelokupno poslovanje poslovnog subjekta, kroz finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

Ostvarivši odlične poslovne rezultate, JU Centar ,,Ljubović“ je stekao pravo na sertifikat bonitetne izvrsnosti, renomirane bonitetne kuće CompanyWall d.o.o..