Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

PROSLAVA BAJRAMA U JU CENTRU LJUBOVIĆ

U JU Centru „Ljubović“ obilježen je vjerski praznik Bajram. U skladu sa tradicijom, praznik je obilježen na način što su svi, a ne samo korisnci islamske vjeroispovijesti upoznati sa značenjem ovog praznika, kao i sa običajima koji ga prate, a u ustanovi je organizovana skromna proslava u skladu sa tim običajima. Suština proslave je, između ostalog, da se dani praznika provedu u miru i lijepom druženju, kao i mogućnost da korisnici kroz svoj vjerski identitet njeguju tradiciju.

POSJETA PREDSTAVNIKA STRUČNE SLUŽBE VIŠEG SUDA U PODGORICI

210721 1302JU Centar ,,Ljubović“ u sklopu sveobuhvatnih aktivnosti u radu sa  korisnicima, redovno izvještava nadležne institucije, sa kojima sarađuje, o proteku tretmana svakog pojedinog djeteta, smještenog u ustanovi. Takođe, u skladu sa Zakonom i predstavnici Stručnih službi redovno obilaze maloljetne učinioce krivičnih djela, koji su smješteni odlukama nadležnih sudova. Njihov zadatak je takođe da prete izvršenje vaspitnih mjera i izvještavaju sudije o rezultatima i promjenama prilikom sprovođenja tih mjera.

U skladu sa navedenim dana 21.07.2021. godine posjetili su nas predstavnici Višeg suda u Podgorici i Stručne službe ovog suda, sa kojima imamo odličnu saradnju. Ovom prilikom je još jednom potvrđeno da smo u dijelu stručne procjene i izvještavanja o korisnicima usaglašeni u najvećoj mogućoj mjeri, što dokazuje obostranu posvećenost radu sa djecom u njihovom najboljen interesu.

SARADNJA SA JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA

smartDana, 15. 06. 2021. godine u našoj ustanovi realizovan je sistematski pregled korisnika. Ova aktivnost je rezultat nastavka višegodišnje uspješne saradnje naše ustanove sa JZU Dom zdravja u Podgorici. Naime, u našoj ustanovi se smještaju djeca i mladi, koji često nemaju regulisano zdravsteno osiguranje, a razlozi za to su različiti. Takođe i zdravstveni problemi naših korisnika su poslednjih godina raznovrsni i sve složeniji i zahtijevaju naš maksimalni angažman i dodatni napor, kako bi se ova oblast tretmana uspješno realizovala. Dobijanje uputa, propisivanje recepata i druge aktivnosti su otežane, jer korisnici dolaze iz različitih opština u kojima imaju svoje izabrane ljekare i izabrane pedijatre, pa to dodatno otežava obezbijeđivanje uputa za specijalističke preglede i recepata za propisanu terapiju.


Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva i zaposlenih u Domu zdravlja u Podgorici, uspjeli smo da obezbijedimo redovne sistematske preglede za korisnike naših usluga, tačnije jednog izabranog ljekara za sve korisnike. Ova činjenca će olakšati u velikoj mjeri pristup zdravstvenim uslugama i skratiti vrijeme, odnosno, ubrzati postupak eventualnog liječenja i pravovremene reakcije u slučaju neodložnih zdravstvenih intervencija. Želimo da istaknemo posebnu zahvalnost načelniku pedijatrije dr Momčilu Vukčeviću, kao i medicinskoj sestri Sonji Dobrović, koji su timski obavili pregled naših korisnika, i nadamo se nastavku uspješne saradnje sa zdravstvenom ustanovom u kojoj rade.

SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

bonitetne2021

Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u savremenom poslovnom svijetu i koriste se kao valjana provjera cjelokupnog poslovanja jednog poslovnog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije, koja obuhvata cjelokupno poslovanje poslovnog subjekta, kroz finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

Ostvarivši odlične poslovne rezultate, JU Centar ,,Ljubović“ je stekao pravo na sertifikat bonitetne izvrsnosti, renomirane bonitetne kuće CompanyWall d.o.o..

POWERPOINT PREZENTACIJA NA TEMU ,,RIBOLOV“-GRUPNI RAD KORISNIKA

Osnovni cilj boravka djece u Centru ,,Ljubović” i njihovog angažovanja u procesu tretmana, jeste da neutralizuje asocijalna i antisocijalna, a unaprijedi prosocijalna ponašanja i vještine. Podsticanje, usmjeravanje i obučavanje djece za društveno prihvatljiva interesovanja, te unaprijeđivanje socijalnih, obrazovnih i drugih vjestina, odvija se u sistematskim postupcima, zasnovanim na teorijama socijalnog učenja kroz individualni i grupni rad.

Kao jedan od primjera navedenih aktivnosti dana 2. aprila 2021. godine grupa djece smještena u,,Ljuboviću’’ je održala predavanje i prezentaciju na temu ,,Ribolov’’, koju su osmisli i zradili sami, uz nadzor i podsticaj vaspitača. Prezentaciji su prisustvovali ostala djeca korisnici, kao i zaposleno osoblje Centra. Prisutni su imali priliku da saznaju šta je ribolov, koje sve vrste postoje, koja oprema se koristi u te svrhe i koje vrste riba se najčešće love. Nakon prezentacije je održana i kratka diskusija, tokom koje su djeca predavači dijelili svoja iskustva u ribolovu, kao i odgovarali na pitanja prisutnih.

POSJETA PREDSTAVNIKA VIŠEG SUDA U PODGORICI

smartDana 03. 02. 2021. godine u JU Centru „ Ljubović“, održan je radni sastanak sa sudijom  Višeg suda u Podgorici, Radomirom Ivanovićem, kao i predstavnicom Stručne službe istog suda, Valentinom Smolović. Tokom sastanka razmatrani su slučajevi korisnika, koji se u našoj ustanovi nalaze odlukom ovog suda, o teškoćama, napretku u tretmanu, kao i realizaciji vaspitnih mjera, izrečenih od strane Višeg suda u Podgorici.

Ovom prilikom gosti su obavili razgovore sa korisnicima i obišli smještajne kapacitete u ustanovi. Zaključak je da je saradnja sa Višim sudom i Stručnom službom veoma dobra i konstruktivna, na obostrano zadovoljstvo, a ovom prilikom se zahvaljujemo na posjeti i na veoma značajnim pravnim savjetima, koje smo dobili od uvaženih gostiju.

 

Jezik

Pretraga