Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Posjeta stonoteniskom klubu “SPIN Institut Konfucije “ Podgorica

spin 031118Korisnici naše ustanove u pratnji vaspitnog osoblja dana 03.11.2018 godine obišli su stonoteniski klubu “SPIN Institut Konfucije “ Podgorica. Tom prilikom od strane g-dina Nenada Raičevića upoznati su sa osnovnim tehnikama stonog tenisa i uručen im je poklon u vidu opreme za ping pong. Takođe, dogovoreno je da se našim korisnicima, kod kojih se procijeni da imaju talenta za ovaj vid spotrske aktivnosti, obezbijedi stručna podrška i treninzi od strane ovog kluba. Ovim putem želimo da istaknemo da je ovo nastavak uspješne saradnje sa klubom koji nas je i ranije, kao i sada podržavao u našim nastojanjima da korisnicima omogućimo da razvijaju sportski duh i da kroz takmičenje steknu mogućnost da upoznaju svoje vršnjake.

Studentska praksa u ,,Ljuboviću“

IMG 9cfba281986e460176f0704882ef6012 VJU Centar "Ljubović" je ove godine potpisao memorandum sa Fakultetom političkih nauka, za obavljanje prakse studenata tog fakulteta, u našoj instituciji.
Prva grupa studenata druge godine, smjera Socijalna politika i socijalni rad, će u perodu od 20 , biti uključena u aktivnosti naše institucije. Četiri studentkinje - Belmina Hasanagić, Milica Perović, Jovana Damjanović i Selma Muradbašić, su u proteklih dvije nedelje, imale priliku da se upoznaju da radom naše institucije, osnovnim pravilima i načinom rada sa korisnicima, kao i brojnim sadržajima i vaninstitucionalnim aktivnostima koje pružamo našim korisnicima.
Uvijek smo otvoreni za saradnju, naročito kada su u pitanju mladi ljudi, voljni i motivisani, da nauče kako se određene stvari odvijaju u praksi, kroz rad naše institucije

Interaktivna radionica na temu porodice i porodičnih odnosa

44633257 1077019012458760 504223851970822144 nKorisnici smještaja JU Centra ,,Ljubović” su pripremani za motivaciju sa aktivnim učešćem na radionici na temu porodice i porodičnih odnosa. Nakon izlaganja predavača o različitim tipovima porodica i brojnim vrstama porodičnih problema, uz panel prezentaciju, korisnici su imali izlaganje o svojim iskustvima iz domena porodičnih odnosa. Cilj radionice je bio identifikovanje problema sa kojim se korisnik suočavao i suočava i danas, kako bi na konstruktivan način počeo da prevazilazi nataložene probleme.

17.oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva

Siromaštvo se definiše kao nedostatak osnovnih uslova za život i osnovnih ljudskih potreba poput hrane, pića i doma. Siromaštvo ne poznaje granice dobi, vjere, pola. Kako bi se upozorilo na problem siromaštva Ujedinjene Nacije su proglasile 17.oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva. Korisnicima Jsmještaja JU Centar ,,Ljubović“ e ukazano da postoji veliki broj onih kojima je potrebna pomoć. Cilj obilježavanja je promovisanje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva i bijede u svim zemljama. Korisnici su svoj doprinos dali bilježenjem odgovora na pitanje ,,Šta siromaštvo znači za mene i šta ja mogu učiniti za sebe?".

Svjetski dan pješačenja

Sa korisnicima je realizovana edukativna radionica povodom obilježavanja Svjetskog dana pješačenja, koja je za cilj imala razvoj svijesti kako i na koji način pješačenje utiče na naše mentalno zdravlje i raspoloženje, podsticanje zdravih životnih navika, ukazivanje značaja kretanja za unapređivanje zdravlja, radne sposobnosti i socijalizacije. Korisnici su upoznati da je pješačenje jedan od najzdravijih načina rekreacije,da smanjuje rizik od pojave brojnih bolesti. Skrenuta im je pažnja da savremeni i ubrzani način života za posljedicu ima sve manje vremena za rekreaciju. Upoznati su sa mnogim prirodnim bogatstvima koje Crna Gora ima da ponudi (veliki broj nacionalnih parkova, šume, rijeke, jezera, planine).

SARADNJA SA DON BOSKO CENTROM

Naša ustanova nastavila je saradnju sa Don Bosko Centrom, koji postoji u okviru Katoličke crkve u Podgorici. Naime, i ranijih godina smo imali uspješnu saradnju, koja se ogledala u činjenici da smo zahvaljujući ljubaznosti ovog Centra, imali priliku da naše korisnike dovodimo u prostorije Centra. Na raspolaganju su nam bili igraonica i sportski teren za fudbal „ balon“, koji su naši korisnici moglo da koriste i gdje su održavane i prijateljske utakmice između korisnika i lokalnog stanovništva. Treba napomenuti da su naši zaposleni završili kurs engleskog jezika u trajanju od tri mjeseca, a organizovan je pri školi za strane jezike pri Centru „ Don Bosko“.
Ove školske godine obezbijedili smo nastavak saradnje sa ovim Centrom, a ona podrazumijeva da korisnici mogu jednom, do dva puta nedjeljno, posjećivati igraonicu u okviru Centra, a imamo i mogućnost da dva puta mjesečno koristimo teren za fudbal. Prva posjeta korisnika našeg Centra realizovana je dana 04. 04. 2018. god.

Jezik

Pretraga