Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

POSJETA OMBUDSMANA JU CENTRU „ LJUBOVIĆ“

posjeta ombudsmana 091018Dana 04. 10.2018. god. našu ustanovu obišla je zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gđa Snežana Mijušković sa saradnicima. Na sastanku su razmotrene mogućnosti unaprijeđenja prava djece i upoznavanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda sa do sada postignutim u ovom domenu. Gosti su obišli ustanovu, razgovarali sa našim korisnicima, upoznali se sa načinom rada, smještajnim kapacitetima ustanove, a naši korisnici su dobili prigodan promotivni materijal.

Edukativna radionica na temu ,,Tolerancija,,

Cilj radionice je bio ukazati korisnicima na važnost tolerancije, prije svega zbog svjesnosti da netolerancija izaziva sukobe na svim nivoima, ukazati im na razumijevanje i prihvatanje drugačijih stavova. Djeca su svoj doprinos dala bilježenjem odgovora na pitanje ,,Šta je za njih tolerancija?".

Edukativna radionica Međunarodni dan pismenosti

dan pismenosti 081018Širom svijeta 8.septembra se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Tim povodom je sa korisnicima realizovana edukativna radionica koje je za cilj imala da se istakne važnost koju pismenost, kao jedno od ljudskih prava, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje, ima za pojedince i društvo. Upoznati su sa problemom nepismenosti, a na prikladan i zanimljiv način su realizovali osmišljeni kviz znanja iz oblasti pravopisa.

Svjetski dan zaštite životinja

Dan  4.oktobar je Svjetski dan zaštite životinja, koji se u svijetu obilježava još od 1931.godine. U ime obilježavanja ovog dana, sa našim korisnicima je realizovana edukativna radionica, gdje su upoznati sa problemima, sa kojima se životinje suočavaju danas, podstaknuti su na ramišljanje o svom odnosu prema životinjama, potrebi da ih poštuju i štite.

JU CENTAR ,,LJUBOVIĆ” DOBIO LICENCU

LicencaMinistarstvo rada i socijalnog staranja je na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (,,Sl. List CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) je 25. septembra 2018. godine, JU Centru ,,Ljubović” izdala LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE za uslugu smještaja u ustanovu, broj 56-910/18-5.
Licenca je izdata na period od 6 godina.

Međunarodni dan djeteta

dan djeteta 110618Povodom Međunarodnog dana djeteta, koji se u mnogim zemljama obilježava 1. juna svake godine, organizovana je edukativna radionica sa kreativnim učešćem korisnika.
Cilj je bio obilježavanje datuma i podsjećanje naših korisnika na prava koja su im zagarantovana, na obaveze koje društvo ima prema djeci kao i na aktuelne probleme sa kojima se djeca suočavaju.

Jezik

Pretraga