Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudskim bićima

Trgovina ljudskim bićima danas predstavlja važno pitanje i prestavlja jednu od osnovnih oblasti organizovanog kriminala. Procjenjuje se da svake godine u svijetu između jednog i dva miliona ljudi biva predmet trgovine. Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudskim bićima, koji je obilježen juče, sa korisnicima je realizovana edukativna radionicu na ovu temu. Cilj radionice je podizanje svijesti mladih o problemu trgovine ljudima kroz iznošenje svojih stavova, onoga kako oni vide i doživljavaju ovu problematiku, čitanjem iskustava djece koja su bila žrtve i prikazivanjem faza u lancu trgovine ljudima.

STUDIJSKA POSJETA KLUBU ZA MLADE GRiG

U periodu od 27.09. do 29.09. i od 04.10 do 06.10. ostvarena je studijska posjeta Klubu za mlade GRIG u Beogradu, gdje su svi stručni radnici, stručni saradnici i saradnici JU Centra ,,Ljubović'' bili u mogućnosti da učestvuju u grupnom radu Kluba, i upoznaju se sa supervizijskom podrškom koju GRiG ostvaruje u svom radu. Ova studijska posjeta predstavlja značajno iskustvo za naše osoblje, i nadamo se daljoj uspješnoj saradnji, na obostranu korist i zadovoljstvo.

Radionica izrade suvenira i ukrasnih predmeta

Sa radionicom izrade suvenira i ukrasnih predmeta, uspješno je završen i poslednji set radionica umjetničkih zanata i vještina posvećen izradi suvenira i ukrasno upotrebnih predmeta u okviru projekta "Sticanje znanja i vještina mladih, smještenih u JU Centru Ljubović", koji realizuje NVO Savez za djecu i mlade-Kuća, uz podršku Ministarstva sporta Crne Gore zajedno sa JU Centar ,,Ljubović”.

Projekat je ispunio očekivanja svih aktera koji su učestvovali u njemu a posebno je doprinio sticanju zanatskih, umjetničkih i informatičkih vještina naših korisnika, što je vidljivo kroz radove koji su nastali kao plod njihovog proaktivnog učešća i kreativnog rada.

U oktobru će biti pripremljena i realizovana izložba radova naših korisnika, čime će šira javnost imati priliku da se upozna i vidi različita djela i radove koji su reprezent umjetničkog i kreativnog odraza naših korisnika.

,,Klub za mlade po modelu GRiG“

JU Centar ,,Ljubović“ i Centar za socijalno preventivne aktivnosti iz Beograd aorganizovali su 21.22. i 23.09.2017. godine trening u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu sa temom ,,Osnivanje i vođenje grupa za (samo)podršku mladih u riziku.Program obuke, klub po modelu GRiG, je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama, koje rade sj djecom i omladinom, prije svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosvjeti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.
Cilj programa je sticanje znanja i vještina za grupni socioterapijski tretman, te formiranje i vođenje kluba za mlade iz rizičnih grupa tokom procesa odrastanja. Krajnji korisnici programa obuke su mladi uzrasta 12 do 18 godina sa evidencije centara za socijalni rad iz svih ugroženih grupa, odnosno mladi koji su zbog ispoljavanja raznih oblika socijalne, porodične i lične disfunkcionalnosti tretirani kroz sistem socijalne zaštite.
Pored zaposlenih stručnih radnika iz JU Centra ,,Ljubović”, obuku su prošli i naši partneri i saradnici iz O.Š. ,,21 Maj”, O.Š.,, Vuk Karadžić”, O.Š.,,Božidar Vuković Podgoričanin”, Centra za socijalni rad Podgrica i Zavoda za socijalnu i dječju zastitu.

RADINICA ,,TIMSKI RAD`` U ORGANIZACIJI UNICEF-a

U sklopu saradnje sa UNICEF-om, a u okviru Programa razvoja socijalnih i emocionalnih vještina, održana je prva radionica, prvog ciklusa programa na temu ,,Timski rad''.
U okviru radionice koju su vodili treneri Dragan Vujošević i Slavica Striković, djeca su učila o pravilima i prednostima timskog rada kao i o načinima poistovjećivanja sa drugima u korisnom smjeru.
Ova radionica je samo prva u ciklusu od četiri, a zajednička suština svih je jačanje ličnih i socijalnih potencijala djece.
,,Sebi želim,, je program koji sprovodi Unicef Montenegro (Pedagoški centar Crne Gore je glavni partner u realizaciji aktivnostii), a dio je šireg UN programa: ,,Kreaktivacija,, namjenjenog mladima, koji ih već dugi niz godina unazad osnažuje i motiviše, da aktivno rade na svom razvoju i razvoju svoje zajednice. Program je podržan od strane Ministarstva prosvjete, Uprava za mlade i sport, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Zavoda za školstvo

Nastavak radionica umjetničkih zanata i vještina

U daljoj uspješnoj saradnji sa NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća” nastavljene su radionice umjetničkih zanata i vještina u okviru kojih su djeca animirana brojnim kreativnim tehnikama i vještinama, a u cilju podsticanja umjetničkog duha i korisnog organizovanja slobodnog vremena.
U ovoj seriji radionica djeca su istraživala tehnike ,,papir mašea’’ i pletenja, pri tom stvarajući ukrasne predmete kao što su kutije za nakit, narukvice i privjesci.
Korisnici su aktivno učestvovali tokom radionica, i iskazali zainteresovanost i posvećenost tokom trajanja cjelokupnog radioničarskog programa.

Jezik

Pretraga