Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Danas

kompleks_ljubovic_2 JU Centar " Ljubović " je ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koja se bavi institucionalnom zaštitom nezavodskog tipa, djece sa problemima u ponašanju. U Centru se zbrinjavaju, vaspitavaju i osposobljavaju djeca i omladina oba pola, državljani Crne Gore kao i strani državljani.


Svrha njihovog boravka je unaprijeđenje kvaliteta života, kroz osmišljeni i ciljano usmjeren vaspitni program, u planiranom i ograničenom vremenskom periodu, koji je kreiran u skladu sa razvojnim potrebama korisnika, za sticanje i razvijanje životnih vještina, lične i društvene odgovornosti i ponašanja u granicama društveno prihvatljivog.


U Centru se pruža usluga ,,Smještaja u ustanovu socijalne i dječje zaštite“, kao i usluga ,,Dnevnog boravka za djecu i mlade sa problemima u ponašanju“.

Save