Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Istorijat

 
kompleks_ljubovic_3Rješenjem Ministarstva zdravlja 1948.god.u Donjoj Lastvi kod Tivta, osniva se vaspitno popravni dom čiji su korisnici u većini slučajeva bila ratna siročad. Osnivač Doma i upravnik bio je pedagog Milisav Došljak. Dom je radio do 1952 godine, kada je iz nepoznatih razloga ukinut i sve do 1965. godine u Crnoj Gori nije bilo slične ustanove.

Skupština Crne Gore na sjednici Socijalno zdravstvenog vijeća 20.09.1965. godine, donosi odluku o formiranju Prihvatilišta za vaspitno zapuštrenu djecu i omladinu sa sledećim zadacima:

• da prihvata vaspitno zapuštenu djecu i omladinu do 18 godina starosti

• da vrši klasifikaciju štićenika u cilju njihovog upućivanja u odgovarajuće ustanove ili odabrane porodice

• da radi na saniranju porodičnih prilika u cilju pune resocijalizacije po povratku iz prihvatilišta

Izmjenom Zakona o osnovnom obrazovanju Sl.list SRCG br.30/68 Prihvatilištu se stavlja u zadatak da izvršava mjeru upućivanja maloljetnika u vaspitnu ustanovu u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine.

Prvi štićenik Prihvatilišta smješten 30.03.1966. godine.

Republički sekretarijat za nauku i kulturu 27.05.1974 godine SL:list CG 15/74 donosi Rješenje o osnivanju OŠ "Mladost", koja radi u okviru Prihvatilišta po redovnom nastavnom programu. Iste godine donesen je Zakon o osnivanju Zavoda za vaspitanje maloljetnika Sl.list CG br.10/74.

Skupština SR CG 15.05.1991. godine donosi Odluku o organizovanju Zavoda za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine kao Javne ustanove.

Djelatnost Zavoda je bila zbrinjavanje, vaspitanje,obrazovanje prof.osposobljavanje i obezbeđivanje zdravstvene zaštite djece i omladine sa poremećajima u društvenom ponašanju kao i preduzimanja odgovarajućih mjera radi njihovog sprečavanja u narušavanju opšte prihvaćenih normi i vršenju krivičnih djela.

Na osnovu čl.111, a u vezi sa čl.67 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (Sl.RCG br.78/05) Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 02.02.2006.godine, donijela je:

ODLUKU O ORGANIZOVANJU JU ZA SMJEŠTAJ DJECE I MLADIH , pod nazivom JU CENTAR ZA DJECU I MLADE "LJUBOVIĆ".

Zaključkom Vlade o transformaciji Centra za djecu i mlade "Ljubović" br.03-5981 od 27.07.2007.godine, ukinuta je OŠ "Mladost" i djeca su upućena u odabrane redovne gradske škole. 

Vlada Crne Gore je na sjednici od 24. aprila 2014 godine donijela ,,Odluku o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djecesa poremećajima u ponašanju“ ( ,,Službeni list RCG”, br.11/06 i ,,Službeni list CG”, br. 13/14) kojom se mijenja naziv i Javna ustanova posluje pod nazivom: JU Centar  ,,Ljubović”.

Na sjednici od 08.03.2018.godine, Vlada Crne Gore je donijela „Odluku o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece sa poremećajima u ponašanju“ (Službeni list CG“ br.23/18), tako da se postojeća Javna ustanova organizuje kao Javna ustanova za smještaj djece i mladih sa problemima u ponašanju i posluje pod nazivom JU Centar „Ljubović“.
Takodje, na sjednici Vlade Crne Gore, od 27.12.2018.godine, donijeta je „Odluka o izmjeni i dopuni odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece i mladih sa problemima u ponašanju“ (Službeni list CG“ br. 6/19) kojom se precizira djelatnost JU Centar „Ljubović“.

Save