previous arrow
next arrow
Slider

ORGANIZACIONE JEDINICE CENTRA

IMG_0003 Dnevni Centar- upućuju se maloljetnici sa izrečenom mjerom ,,Pojačanog nadzor uz dnevni boravak u vaspitnoj ustanovi”.

Prihvatna stanica - svojevrsna dežurna služba, namjenjenja pružanju hitnih i neodložnih intervencija, u smislu privremenog, kratkotrajnog smještaja i zbrinjavanja djece i mladih sa problemima u ponašanju, zatečenih u skitnji , bjekstvu od kućei sl., bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba dok se ne ostvari trajnije rješenje; Odnosno smještaj maloljetnika do okončanja pripremnog postupka ukoliko to naloži sud.

Prijemno odjeljenje sa dijagnostikom - utvrđuje se etiologija i fenomenologija ponašanja djece u koja se smještajku u ustanovu, vaspitni i obrazovni profil, porodične prilike, razvojne karakteristike,predlaže se oblik zaštite i dalji tretman.

Institucionalni tretman - je osnovna funkcija Centra. Uputni organ je sud ,odnosno centar za socijalni rad, ova mjera u Centru sprovodi se za oba pola u trajanju od 6 mjeseci do 2 godine. Mjera podrazumjeva organizovani i što povoljniji ambijent djece i mladih uz obezbjeđenje maksimalne brige, zaštite i pružanje neophodne pomoći: socijalne, obrazovne, medicinske, psihološke, radne i fizičke u skladu sa njihovim uzrastom, polom i ličnim karakteristikama, a u interesu njihovog sveobuhvatnog razvoja.

Jezik

Pretraga