STRUČNI TIM

Da bi Centar mogao ispuniti svoju misiju i obezbijediti sveobuhvatan i efikasan tretman djece, u ustanovi postoji odgovarajući broj kompetentnih kadrova različitih specijalnosti, znanja i vještina. Stručni tim JU Centra ,,Ljubović” čine svi zaposleni u vaspitnom radu. To su prije svega stručni radnici različitog profila : dipl.specijalni pedagozi, dipl.soc.radnici, dipl.pedagozi, dipl.psiholozi, dipl.pravnik, zatim stručni saradnici i saradnici.

Svaki program u ustanovi ima dovoljan broj kvalifikovanog osoblja koje je, rade i zajedno kao tim, sposobni da zadovolje raznorodne potrebe djece u programu. Rad u timu podrazumijeva multidisciplinarni pristup, ali isto tako i hijerarhijsku raspodjelu odgorovnosti i nivoa kompetencija. Multidisciplinarni timski rad stručnjaka različitog profila i nivoa stručnosti, zaštitni je znak savremenog socijalno-vaspitno-terapeutskog rada.

U ustanovi kao cjelini i svakom posebnom program, postoji razrađen sistem supervizije shodno stepenu i vrsti odgovornosti i kompetentnosti stručnjaka, kao i prema organizacionoj jedinici ustanove.